ORAȘ

20

OCT
21

OCT


10:00


18:00


Locație:
Fundația Triade

20 Octombrie

Workshop

Arta în spațiul public

Masterplan pentru artă este un proiect pluridisciplinar complex de lectură şi programare spaţială a artei în spaţiul urban. El continuă, în mod coerent, pe un alt nivel, preocupările fundației manifestate în ultimul deceniu de activitate, acestora adăugându-le beneficiile multiple ale parteneriatului cultural consolidat în cadrul Bienalei Art Encounters din anul 2015 în care fundaţia a fost inclusă, alături de celelalte entităţi coorganizatoare şi partenere (Fundaţia Art Encounters, Primăria Timişoara, Direcţia pentru Cultură  şi Ordinul Arhitecţilor din România  Filiala Timiş) și care s-a concretizat  într-un eveniment de o anvergură deosebită.

Proiectul își propune să genereze conștientizarea importanței artei în spațiul public timișorean, să ajute la crearea unei platforme de dezbatere și la coagularea unui parteneriat între entități implicate, din multiple perspective, în gestionarea mai adecvată a spațiului public.

Între obiectivele vizate prin proiect se numără:

a. identificarea unor zone fără calităţi, ce vor putea fi deschise unor intervenţii venite chiar din partea comunităţilor direct afectate
b. definirea unor spaţii de tip platformă, ce vor putea fi supuse unor intervenţii temporare, în urma unor proceduri de concurs
c. definirea unor categorii de lucrări adaptate unor zone tematice şi identificarea unor posibile trasee
d.definirea unor metode de consultare/ informare a publicului, asupra lucrărilor existente/ ce urmează a se insera în spaţiul public
e.propunerea unei comisii de for cu expertiză în selecţia lucrărilor de artă publică comisionate public
f. stabilirea unor criterii privind mecanismele prin care se comisionează şi se amplasează spaţial lucrările de artă publică
g. corelarea tuturor propunerilor de inserţie în spaţiul public cu Planul Urbanistic General al oraşului, în curs de elaborare

h. identificarea la nivelul populatiei orasului a grupurilor  ţintă şi a categoriilor de beneficiari ai acestor intervenții


Program

Evenimentele culturale propuse vor fi poziţionate de-a-lungul unui vector temporal, dar şi tematic, conform următoarelor etape:
a. Primul workshop va surprinde şi analiza intervenţiile de tip artistic în spaţiul public timişorean şi modul în care aceste intervenţii sunt receptate  - pe de o parte  de către publicul de specialitate, apoi de către vizitatori, dar mai ales de către comunitatea oraşului, în ansamblul ei.

Vom avea în vedere pentru modelul analizei, 4 cartiere diferite : 1. zona centrală, supusă accesului pietonal şi  celui turistic ; 2. Cartierul Calea Şagului, cartier de blocuri, construit în perioada anilor 70, şi definit prin spaţii de recreere restrânse ; 3. Calea Lipovei, zona Sever Bocu şi 4. Complexul studenţesc.  Se va urmări modul în care se poate insera prezenţa artei în aceste cartiere şi care este impactul pe care această prezenţă îl poate avea.


b. Consultarea publică şi public advocacy în zona factorilor decidenţi şi a consiliilor consultative de cartier. Activitatea de consultare publică va fi condusă cu sprijinul partenerilor de la Universitatea de Vest (facultăţile de sociologie, psihologie environmentală, geografie urbană)

c. A doua fază a workshopului surprinde momentul de consolidare a informaţiei în câteva posibile strategii la scara urbană, dar şi locală.

d. Conferinţe tematice, prezentarea publică a rezultatelor celor două workshopuri
e. Program educațional. Proiectul oferă o componentă concepută special pentru publicul larg doritor a le dezvolta interesul pentru arta contemporană de spaţiu public. Un program special va face, în perioada proiectului, tururi ghidate în oraş, pe trasee prestabilite, pentru a lua contact cu lucrările de artă urbană inserate în oraş

Liliana Mercioiu PopaLiliana Mercioiu Popa este artist vizual și profesor la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Este membru fondator al grupului In-format. Este interesată de problemele sociale, ca de exemplu percepția și influența pe care mediul înconjurător o are asupra oamenilor, analiza comportamentului vizibil în zonele urbane, abordări de tip ars poetica, influența pe care arta o are în context social.

Corina Nani
Corina Nani este artist vizual și profesor la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Din anul 2011 coordonează Festivalul Internațional de Street Art din Timișoara, fiind preocupată de regenerarea urbană prin artă.

Marius Leonte
Marius Leonte este artist vizual. Din anul 2001 a iniţiat, organizat şi produs 4 simpozioane de sculptură cu sprijinul TUBORG în București, Constanța și Timișoara. În prezent este parte din INSTALART, o organizație non-profit care își propune să pună în valoare arta vizuală contemporană în spațiul public, printre oameni.

Levente Kozma
Levente Kozma este artist vizual, fondatorul Festivalului Simultan, festival de artă media din Timișoara,  și coordonatorul proiectului Spații în așteptare. În prezent este coordonator de evenimente culturale la Casa Artelor, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.

Bogdan ZahaBogdan Zaha, unul dintre arhitecții renumitului birou londonez Zaha Hadid Architects, a urmat studii de arhitectură la București și Timișoara,  a absolvit masterclass-ul arhitectei Zaha Hadid la Institutul de Arhitectură din Viena și a participat la dezvoltarea și cercetarea principiilor și teoriilor parametricismului în arhitectură, stil definit astfel de Patrick Schumacher.

Parteneri