ORAȘ

09

OCT
30

OCT


10:00


19:0009 Octombrie

Expoziție

Da, dar există o problemă

Co-producţie, rezilienţă – noi strategii urbane în oraşe din centrul şi estul Europei

Oraşele din Europa Centrală şi de Est trec printr-o etapă de tranziţie în procesul de generare a politicilor publice. Apariţia şi instituţionalizarea strategiilor urbane co-produse, deschise şi centrate pe utilizator şi opuse mecanismelor inerente administraţiei publice, reprezintă un proces continuu de învăţare pentru toţi actorii implicaţi.

Combinând modele şi practici economice, sociale şi culturale atât globale cât şi locale, noile strategii încrearcă să restructureze metodele tradiţionale de normare, proiectare şi întreţinere a bunurilor publice. Administraţia publică devine din ce în ce mai deschisă abordărilor inovative, însă structurile decizionale existente, absenţa unei atitudini proactive şi a administrării responsabile a proprietăţii se opun adeseori integrării pe termen lung a acestora. Nevoia de a ajusta pe durata implementării structurile legale şi politice existente conduce frecvent la distorsionarea ideilor iniţiale. Analizarea acestor procese de adaptare poate fi utilă în definirea unor tipare şi provocări sistemice.

Expoziţia analizează proiecte şi politici urbane din regiunea centrală şi de est a Europei ce susţin sisteme urbane mai flexibile, incomplete şi posibil mai rezistente. Înţelegând evoluţia contextuală a acestora putem găsi răspunsuri la întrebări ca şi: cum se poate transforma fragmentarea informaţiei şi a responsabilităţilor într-un sistem inter-operabil? există noi unelte de responsabilizare ce permit dezvoltări procesuale, parteneriate durabile şi inovaţie? pot noi strategii urbane conduce la schimbări structurale persistente în planificarea urbană? şi nu în ultimul rând: care este rolul designerilor în această tranziţie?


Curatori: Julia Oravecz, Samu Szemerey (KÉK ‒ Centrul Maghiar de Arhitectură Contemporană)
Management de proiect: Éva Tornyánszki
Design: Architecture Uncomfortable Workshop
Design grafic: Kincső Nagy

Júlia Oravecz

Júlia Oravecz a studiat Istoria Artei şi Managementul Designului în Budapesta. Membră KEK şi Kultúrgorilla, activează ca şi curator şi manager de proiect în design contemporan şi urbanism. Principalul domeniu de interes îl reprezintă zona de intersecţie dintre designul urban şi inovaţie socială, utilizarea bazată pe cooperare a spaţiilor urbane şi practicile agenţiilor active în managementul utilizării temporare. Fondatoare şi organizatoare a festivalului Open! al KÉK.

Samu Szemerey

Samu Szemerey este arhitect şi urbanist, interesat de problematica designului ca cercetare. Munca sa investighează relaţia dintre cultura contemporană, tehnologia accesibilă şi mediul antropic. Este membru fondator şi curator al Centrului Maghiar pentru Arhitectură Contemporană. A predat, publicat şi conferenţiat la nivel internaţional.

Parteneri